25 enero 2007

María Castaña 7


Para una tarde lluviosa y fría una María Castaña muy colorida ...
Para uma tarde de chuva e frio uma Maria Castaña muito colorida ...
For a rainy and cold afternoon a colourful Maria Castaña ...

No hay comentarios: